هفتمین دوره انتخاب پایان نامه برتر (سال 1401)

برندگان هفتمین دوره مسابقه پایان‌نامه برتر سال 1401

مقطع

بخش

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله/پایان نامه

دانشگاه

اساتید راهنما و مشاور

دکتری

تصفیه آب و فاضلاب

پیمانه عطابخش

پايش ملكولي روتاويروس و آدنوويروس ‏انساني در سيستم آب و فاضلاب ‏اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم- دانشکده علوم پایه

استاد راهنما: دکتر محمد کارگر

استاد مشاور:دکتر عباس دوستی

مهسا طاهری

مشخصه‌سازي بيوراکتور غشايي ناپيوسته با عمليات متوالي حاوي نانو رس در تصفيه فاضلاب حاوي رنگزا

دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسي عمران و محیطزيست

اساتید راهنما: دکتر نرگس فلاح-دکتر بهرام ناصرنژاد

الهه جوادی

حذف 4- نونیل فنل از آب های آلوده توسط آیروژل ‏بر پایه نانوصفحات گرافن-کیتوسان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات -دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

اساتید راهنما: دکتر مجید بغدادی-دکتر لعبت تقوی

شبکه‌های آب و فاضلاب

سید احمدرضا شاهنگیان

بررسی عوامل و فرآیندهای موثر بر پذیرش رفتارهای مدیریت مصرف آب خانگی: کاربرد تئوری‌های روانشناختی و مدل‌سازی عامل بنیان

دانشگاه تهران-دانشکده مهندسی عمران

استاد راهنما: دکتر مسعود تابش

استاد مشاور: دکتر مسعود یزدان‌پناه

ایمان مصلحی بهارانچی

توسعه یک سامانه پشتیبان تصمیم‌گیری برای مدیریت هدررفت واقعی در سامانه‌های آب‌رسانی

دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده عمران، آب و محیط زیست

استاد راهنما: دکتر محمدرضا جلیلی قاضی زاده

امیر هوشنگ آیتی

عیین نشت در سیستم‌های آبرسانی بر ‏اساس جریان گذرا و با رویکرد یادگیری ‏ماشین

دانشگاه چمران اهواز- دانشکده مهندسی عمران و معماری

استاد راهنما: دکتر علی حقیقی

کارشناسی ارشد

تصفیه آب و فاضلاب

سمیرا شیخی

بررسی کارایی فرآیند اکسیداسیون ‏پیشرفتهFe(VI)/PMS  در حذف آفتکش  کلرپیریفوس از آب‎‌های سطحی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده بهداشت

استاد راهنما: دکتر حسن اصلانی

فاطمه اکبر بندری

طراحی و سنتز نانوجاذب مغناطیسی چارچوب آلی فلزی برای حذف هیدروکینون از محلول‌های آبی

دانشگاه صنعتی سهند- دانشکده مهندسی شیمی

اساتید راهنما: دکتر محمد ذبیحی-دکتر اسماعیل فاتحی فر

هدی خوشوقت

حذف آلاینده‌های دارویی از محلول‌های آبی با استفاده از راکتور ‏بیولوژیکی سیکلی ‏(CBR)

دانشگاه خوارزمی-دانشکده فنی و مهندسی

استاد راهنما: دكتر محمد دلنواز

استاد مشاور: دکتر مصطفی لیلی

شبکه‌های آب و فاضلاب

محسن رضایی

بررسی آب‌های نفوذی در شبکه‌های فاضلاب مجزا با تاکید بر آب باران نفوذی

دانشگاه تهران-دانشکده مهندسی عمران

استاد راهنما: دکتر مسعود تابش

کوثر ابراهیم زاده ازبری

توسعه مدل‌های نوین تصمیم‌گیری چندمعیاره در تخصیص بهینه پساب و تحلیل نتایج با رویکرد جدید تابع مطلوبیت اضافی

دانشگاه قم -دانشکده فنی و مهندسی

استاد راهنما: دکتر پریسا سادات آشفته

استاد مشاور: خانم مهندس پروین گلفام

صادق درخشان

بررسی آزمایشگاهی فرآیند فرورفتگی ‏موضعی لوله‌های انتقال آب تعمیر شده ‏با رزین پلی استر تحت فشار داخلی

دانشگاه یاسوج- دانشکده فنی و مهندسی

اساتید راهنما: دکتر عباس نیک نژاد-دکتر سیما ضیایی


جهت مشاهده برندگان دوره های قبل کلیک کنید

 

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا