سه شنبه, 06 مهر 1400 ساعت 12:28

جلسه پنجاه و سوم هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران

پنجاه و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران روز چهارشنبه 1400/06/31 از ساعت 17 تا 19 به صورت مجازی از طریق اسکایپ برگزار شد. اهم موارد مورد بحث در جلسه عبارتند از:

1- گزارش فعالیت انجمن توسط دکتر تابش شامل: انتشار خبرنامه مرداد، انجام وبینارهای دکتر بازارگان، دکتر حقیقی، دکتر جلیلی و نشست دوم اتحادیه، شروع ارزشیابی و لزوم ارسال سوابق سال 99 همه تا هفته بعد، آخرین وضعیت تغییرات اتحادیه انجمنهای علوم آب، نهایی شدن عناوین و پوستر مسایقه ایده برتر 1400، گزارش جلسات کمیته های تلفات و کیفیت و شورای شورای سیاستگزاری همایش، گزارش تعداد پایان نامه های دریافت شده و نفرات ثبت نام کرده برای المپیاد، تصمیم به قبت نام حداقل 20 نفر در هر گزینه برای اجرای المپیاد، گزارش درخواست حمایت نشریه عمران محیط زیست دانشگاه تبریز و موافقت با درخواست.

2- گزارش انتشار شماره تابستان، وضعیت فعلی مقالات پذیرش شده و در دست داوری، تایید پیشنهاد چاپ مجله توسط ISC، ادامه بحث در مورد پرداخت برای doi یا استفاده از dor برای مقالات.

3- گزارش پیشرفت کار همایش 1400: تبلیغات و ارسال فراخوان، درخواست برای همکاری اعضا (مقاله و مالی)، بحث اسپانسرینگ، معرفی افراد برای میزگرد و سخنرانی و پیشکسوت.

4- برنامه وبینارهای ماه بعد: دکتر تابش و دکتر فاضلی در مهر و دکتر محزون در آبان

5- گزارش مجری المپیاد 1400در مورد شروع جمع آوری و طراحی سوالات

6- بحث در مورد چگونگی اجرای مجمع عمومی آینده و برگزاری دو مجمع فوق العاده برای تغییر آدرس و اساسنامه و روزنامه و پیشنهاد افراد مناسب برای هیئت مدیره

7- ارائه گزارش آقایان دکتر مهدی نژاد و عمارلویی، نمایندگان انجمن در دانشگاه های علوم پزشکی گلستان و ایلام

8- گزارش وضعیت پذیرش اعضا از سوی دکتر تابش

اعضا حقیقی جدید = 12 عضو، پیوسته = 11 عضو شامل هیئت علمی 2 عضو، وابسته - 1 عضو، 2 عضو حقوقی

کل اعضای پیوسته = 440، کل اعضای وابسته = 171، کل اعضای حقوقی = 92

حق عضویت دریافتی اعضای حقیقی در 1400 از تعداد 67 نفر، حق عضویت دریافتی اعضای حقیقی در 1401 از تعداد 33 نفر، حق عضویت دریافتی از اعضا حقوقی در 1400 از تعداد 12 شرکت.

اعضای پذیرش شده در شهریور ماه: مهندس محسن فتحی، فواد غلامی، دکتر فرزانه مرادنیا، مهندس عباس زینعلیان، پروفسور علی اکبر زینتی زاده، زهرا رحیمی، مهندس هستی مدرس نیا، مهندس رحیمه علیزاده، مهندس نرگس نوزاد، مهندس میلاد عرب، دکتر محمد کاکش پور، مهندس غزل مهدی زاده، دکتر آتنا خواجه ایم مقدم.     

اعضای پذیرش شده حقوقی: شرکت تکاب اتصال دماوند، مهندسین مشاور یکم، مهندسی آب سازه ماک، شرکت ایرانیان ایستا پلیمر شریف.

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا