چهارشنبه, 11 اسفند 1400 ساعت 20:20

برگزاری جلسه پنجاه و نهم هیئت مدیره انجمن

 

 برگزاری جلسه پنجاه و نهم هیئت مدیره انجمن

پنجاه و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران روز چهارشنبه 27/11/1400 از 17 تا 19 به صورت مجازی از طریق اسکایپ برگزار شد. اهم موارد مورد بحث در جلسه عبارتند از:

1- گزارش فعالیت انجمن  توسط دکتر تابش

2- گزارش پیگیری ثبت مجمع انجمن

3- اخبار مجله، گزارش دکتر نظیف درباره هماهنگی تیم سردبیری، چاپ و توزیع مجله توسط isc از پاییز

4- اخبار کارهای باقیمانده همایش 1400

5- اخبار فعالیتهای کنگره 1401

6- گزارش مرحله اول المپیاد و برنامه مرحله دوم

7- نحوه ارزیابی ایده های برتر و تشکیل کمیته های تخصصی در دو هفته اول اسفند

8- برنامه وبینارهای اسفند

9- گزارش دکتر اکبرزاده برای طرح واحد نمایندگان

10- گزارش دکتر نایب در مورد آسیب شناسی و اداره کمیته های تخصصی

11- بررسی برنامه های سال 1401، تصویب پیشنهاد برگزاری کارگاههای تخصصی و عمومی و بررسی امکان برگزاری مدرسه تابستانه

12- ارائه پیشنهاد اعضا در رابطه با محورهای جلسه آینده دانشگاهیان با وزیر نیرو

 

13- گزارش واحد پذیرش در مورد آخرین وضعیت اعضای انجمن به ترتیب زیر:

تعداد اعضای حقیقی: 673 نفر (187 وابسته - 486 پیوسته)

تعداد اعضای حقوقی: 103 شرکت (50 بزرگ - 43 متوسط - 10 کوچک)

حق عضویت های پرداخت شده سال 1399: 89 مورد

حق عضویت های پرداخت شده سال 1400 تا الان: 88 مورد

حق عضویت های پرداخت شده سال 1401 تا الان: 55 مورد

حق عضویت شرکت ها از ابتدای سال: 8 شرکت (بجز حامیان همایش)

 اعضای جدید از تاریخ 29 دی تا 26 بهمن: 4 نفر 

انیس جهانتیغ، آرش گوران، یداله غفوری (هیئت علمی علوم پزشکی قم)، محمدعلی آراسته 

اعضای حقوقی جدید از تاریخ 30 آذر تا 28 دی: 2 شرکت 

پایا پوشش اهورا، بهسازان کیفیت انرژی ایده نوآوران مروارید پارسیان

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا