فاضلاب

ضابطه شماره 118: مبانی و ضوابط طراحی شبکه‌های فاضلاب و آب‌های سطحی (بازنگری نشریه‌های 3-118 و 163) 

 دانلود ضابطه 118

نشریه شماره 237: راهنمای بهره برداری و نگه داری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی)

 دانلود نشریه شماره 237

ضابطه شماره 275: ضوابط ايمني و بهداشتي كاركنان بهره‌بردار از شبكه و تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب (بازنگري اول) (بازنگري نشريه 275)

 دانلود ضابطه شماره 275

نشریه شماره 278: راهنماي انتخاب ظرفيت واحدهاي مختلف تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب شهري

 دانلود نشریه شماره 278

نشریه شماره 284: راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری بخش دوم-تصفیه ثانویه

 دانلود نشریه شماره 284

نشریه شماره 285: راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب

 دانلود نشریه شماره 285

نشریه شماره 347: راهنمای طراحی تلمبه خانه های فاضلاب

 دانلود نشریه شماره 347

نشریه شماره 382: راهنماي نصب انشعابات فاضلاب ابنيه

 دانلود نشریه شماره 382

نشریه شماره 405: راهنماي طراحي هيدروليكي تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب

 دانلود نشریه شماره 405

نشریه شماره 435: فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های فاضلاب و آب های سطحی

 دانلود نشریه شماره 435

نشریه شماره 494: راهنمای اندازه گیری و ثبت پارامتر ها تصفیه خانه های فاضلاب و پردازش آن

 دانلود نشریه شماره 494

نشریه شماره 520: راهنمای بهره برداری و نگه داری از شبکه های جمع آوری فاضلاب

 دانلود نشریه شماره 520

ضابطه شماره 677: دستورالعمل انجام عملیات ویدیومتری شبکه‌های فاضلاب

 دانلود ضابطه شماره 677

استاندارد 14148: پلاستيك‌ها - سامانه‌هاي لوله‌گذاري براي شبكه‌هاي جمع‌آوري و انتقال فاضلاب و زهكشي ثقلي مدفون در خاك - پي وي سي سخت (PVC-U)، پلي پروپيلن (PP)، پلي پروپيلن اصلاح شده با مواد معدنی (PPMD) و پلی اتیلن (PE) – ویژگی آدم روها و اتاقک های بازدید در مناطق ترافیکی و تاسیسات زیرزمینی 

 دانلود استاندارد 14148

استاندارد 14387: پلاستيك‌ها - سامانه‌هاي لوله‌گذاري براي شبكه‌هاي جمع‌آوري و انتقال فاضلاب و زهكشي ثقلي مدفون در خاك - پي وي سي سخت (PVC-U)، پلي پروپيلن (PP)، پلي پروپيلن اصلاح شده با مواد معدنی (PPMD) و پلی اتیلن (PE) – الزامات طراحی آدم‌رو در مناطق ترافیکی و تاسیسات زیرزمینی 

 دانلود استاندارد 14387

استاندارد 14976: دريچه‌هاي آدم‌رو و آب‌گير براي نواحي تردد وسايط نقليه و پياده‌رو

 دانلود استاندارد 14976

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا