مهندس عباس پیراینده (دبیر)

  • رتبه و محل کار:: کارشناس ارشد مهندسی عمران، شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات اصفهان
  • تخصص:: کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه از دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
  • صفحه شخصی:: -
  • پست الکترونیک:: -
  • تلفن:: -

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا