جمعه, 20 اسفند 1395 ساعت 02:14

دومین جلسه کمیته انجمن آب و فاضلاب ایران

دومین جلسه کمیته تخصصی تلفات آب روز سه شنبه 17 اسفند در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با حضور آقایان دکتر تابش، دکتر میرسپاسی، دکتر جلیلی قاضی زاده، مهندس سیدزاده، مهندس مبینی، دکتر حریری اصل، دکتر صالحی، مهندس غزلی،  مهندس هنری و مهندس حیدرزاده تشکیل شد. در این جلسه موارد زیر به تصویب رسید.

1- نام کمیته: تلفات آب (Water Loss ) 

2- ارکان کمیته: شورای اجرایی و اعضا

3- آیین نامه: براساس آیین نامه تشکیل و فعالیت کمیته های تخصصی انجمن آب و فاضلاب ایران که به تصویب هیئت مدیره رسیده است.

4- اعضای شورای اجرایی براساس آیین نامه به شرح زیر انتخاب شدند:

- هفت نفر اعضای اصلی: دکتر جلیلی قاضی زاده (رئیس)، مهندس سیدزاده (نایب رئیس)، دکتر تابش (دبیر و رابط با هیئت مدیره انجمن)، دکتر میرسپاسی، مهندس هنری، مهندس مبینی و دکتر حریری اصل.

- دو نفر اعضای علی البدل: دکتر صالحی و مهندس غزلی

5- اهداف کمیته: تبیین و ارتقای مفهوم مدیریت مصرف و کاهش تلفات آب

6- شیوه های فعالیت: آموزش، پژوهش، تبلیغات، انتشارات، ارتقای فناوری و ظرفیت سازی از طریق ارتباط با دانشگاهها، شرکتهای آبفا، مشاورین، پیمانکاران، تولید کنندگان و اقشار مختلف جامعه و همچنین مجامع بین المللی

7- برنامه های سال 1396 به شرح زیر تصویب شد:

- بررسی آسیب شناسانه وضعیت موجود تلفات آب و مدیریت مصرف و ترسیم وضع مطلوب

- بررسی آسیب شناسانه آموزش و پژوهش در حوزه تلفات آب

- آسیب شناسی استانداردها و دستورالعملهای موجود

- انتشار نشریه تلفات آب با مشارکت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

- برگزاری همایش ملی و کارگاه تخصصی در زمینه تلفات آب

- کمک به تببین موضوع تلفات از طریق ارتباط با جامعه، رسانه ها، مدارس و سمن ها بوسیله فرهنگ سازی عمومی

 

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا