جلسات چهارم الی هفتم شورای دبیران کنگره در مهرماه 1399

 

جلسات چهارم الی هفتم شورای دبیران کنگره در مهرماه 1399

 

جلسات شورای دبیران سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در مهرماه 1399 به شرح زیر به صورت مجازی تشکیل شد:

 

چهارمین جلسه روز شنبه 99/7/5 ساعت 16 الی 18، پنجمین جلسه روز شنبه 99/7/12 ساعت 16 الی 18، ششمین جلسه روز یکشنبه 99/7/20 ساعت 16 الی 18 و هفتمین جلسه روز شنبه 99/7/24 ساعت 16 الی 18.

 در این جلسات موارد زیر بررسی و تصویب شد:

 

1- گزارش جلسه حضوری با مدیران عامل شرکت آبفای فارس، شرکت آبفای شیراز، شرکت آب منطقه ای فارس، استاندار برای مشارکت و حمایت کنگره توسط دکتر طالب بیدختی و دکتر افضلی ارائه شد.

 

2- گزارش تماس های انجام شده برای تشکیل جلسه با مسئولین اتاق بازرگانی، شهرداری و شورای شهر، سازمان حفاظت محیط زیست، شرکت شهرک های صنعتی، نظام مهندسی، راه و شهرسازی، شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکار برای مشارکت و حمایت کنگره توسط دکتر طالب بیدختی و دکتر افضلی ارائه شد.

 

3- گزارش دریافت مقالات، دو نوبت تمدید مهلت ارسال مقالات ارائه و در مورد روند داوری و انتخاب مقالات شفاهی و پوستری و همچنین نحوه ویراستاری و انتشار مقالات بحث و تصمیم گیری شد.

 

4- گزارش فعالیت های انجمن برای کسب حمایت مالی و دریافت مقالات و پایان نامه های برتر و نظرخواهی انجام شده برای لیست اعضای نشست ها  توسط دکتر تابش ارائه شد.

 

5- گزارش اقدامات انجام شده در مورد زیرساخت ها و سامانه آموزش الکترونیک دانشگاه شیراز و همچنین اسکای روم برای ارائه جلسات مقالات و نشست ها و نمایشگاه بصورت مجازی توسط دکتر طالب بیدختی و خانم مهندس حیدری فر ارائه و جنبه های مختلف اجرای برنامه ها مورد بحث قرار گرفت. همچنین مقرر شد دستوالعمل ها و متون آموزشی لازم برای آشنایی شرکت کنندگان تهیه و پس از نهایی شدن در سایت کنگره قرار گیرد.

 

6- مقرر شد مسئولین کمیته های اجرایی از پرداخت هزینه یک مقاله معاف شوند.

 

7- برنامه و چگونگی اجرای مراسم افتتاحیه و اختتامیه، سخنرانان کلیدی، نشست های تخصصی، ارائه مقالات شفاهی و پوستری، کلینیک صنعت، نمایشگاه و بازدید مجازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا