گزارش ملاقات های جناب آقای دکتر طالب بیدختی و دکتر افضلی با مسئولین محترم استان فارس

گزارش ملاقات های جناب آقای دکتر طالب بیدختی (دبیر کنگره) و دکتر افضلی (دبیر علمی کنگره) با مسئولین محترم استان فارس در مهرماه 1399

 

1- جلسه با استاندار محترم استان فارس

2- جلسه با آقای دکتر بوستانی مدیرعامل محترم آبفای استان فارس و معاونین محترم شرکت

3- جلسه دبیران کنگره با دكتر ظهرابي مدير كل محيط زيست فارس و معاونين و كارشناسان سه شنبه 8 مهر 99

 

4- جلسه دبیران کنگره با مهندس دهقانی مدیر عامل سازمان آب فارس  و مهندس کرمپور نماینده سازمان در شورای راهبردی روز پنجشنبه ۳ مهرماه ۹۹

 

5- جلسه با مديرعامل و معاونين آبفاي شيراز

 

6- جلسه با آقای دكتر ظهرابي مدير كل محيط زيست فارس و معاونين و كارشناسان