جلسه چهل و دوم هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران

جلسه چهل و دوم هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران

چهل و دومین هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران روز چهارشنبه 1399/7/30 از 17 تا 19:15به صورت مجازی با حضور کلیه اعضا تشکیل شد.

در این جلسه موارد زیر مورد بحث و تصمیم گیری قرارگرفت:

1-     گزارش فعالیت های انجمن توسط دکتر تابش ارائه شد.

2-     ضمن تبریک به اعضا درخصوص کسب رتبه A با 1483/5 امتیاز در ارزیابی سال 1398 وزارت علوم، نقاط ضعف و قوت انجمن بررسی و مقرر شد برای افزایش و تعمیق فعالیت های بین الملل برنامه ریزی و اقدام شود.

3-     گزارش فعالیت های نشریه توسط دکتر صفوی و دکتر تابش ارائه و افراد پیشنهادی برای انجام پیشگفتار و مصاحبه معرفی شدند. همچنین برنامه ریزی لازم برای رفع نواقص نشریه در ارزیابی سال 98 انجام شد.

4-     نحوه و برنامه و زمان تشکیل مجمع عمومی سالانه سال 1399 بررسی و تصویب شد.

5-     گزارش دکتر طالب بیدختی و دکتر تابش از فعالیت های دبیرخانه و انجمن برای کنگره شیراز ارائه شد. دریافت بیش از 370 مقاله، بیش از 10 پروپوزال ارائه کارگاه، بیش از 70 پایان نامه دریافتی، بررسی سیستم های مجازی موجود برای برگزاری کنگره، تعیین عنوان و افراد نشست های تخصصی و کلینیک صنعت، نحوه و محتوای نمایشگاه و بازدید مجازی از جمله موارد مطرح شده بودند.

6-      وضعیت حمایت مالی از کنگره مطرح و مقرر شد اعضا از هر طریق ممکن نسبت به جذب حامی کمک کنند.

7-     اسامی پیشکسوتان برای تقدیر در کنگره مطرح و تصویب شد. جوایز پایان نامه برتر، ایده برتر، المپیاد و پیشکسوتان نیز تصویب شد.

8-     گزارش شروع وبینارهای انجمن با برنامه آقای دکتر رشیدی در آبان ماه، ارائه و مقرر شد بطور متوسط هرماه یک وبینار برگزار شود. مقرر شد از افراد مطرح خارجی نیز در وبینارها استفاده شود.

9-     اقدامات انجام شده برای تشکیل کمیته علمی المپیاد و فرمت ارائه ایده برتر نیز مطرح شد.

10- افراد پیشنهادی اعضا برای واحد بین الملل معرفی شدند که مقرر شد از سوی مسئول واحد پیگیری و اقدام شود.

11- گزارش پروپوزال کرونا توسط دکتر عالی مطرح و مقرر شد بعد از تصویب در دانشگاه به ستاد کرونا و معاونت علمی ارجاع شود.

12- طبق نظرخواهی های انجام شده اسامی افراد پیشنهای برای عضویت افتخاری انجمن مطرح و تصویب شد.

13-  جمع بندی نظرخواهی افراد پیشنهادی برای عضو افتخاری انجمن انجام و اسامی منتخبین نهایی شد.

14- مقرر شد برای تعیین افراد برای نمایندگی های انجمن در دانشگاه ها و استان ها، اعضا براساس فایل های ارسالی اعلام نظر کنند.

15-  موضوع محل همایش سال 1400 مطرح و مقرر شد با دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران مذاکره شود.

16-  موضوع درخواست اعلام نظر در مورد تقاضای تشکیل انجمن آب زیرزمینی و نظرات مخالف و موافق اعضا مطرح و مقرر شد بعد از جمع بندی به کمیسیون انجمن های علمی ارجاع شود.

17- گزارش نمایندگان انجمن در دانشگاه های اصفهان و صنعتی اصفهان توسط دکتر جمشیدی و دکتر صفوی ارائه و پیشنهادات اعضا ارائه شد.

18- گزارش پذیرش 7 عضو جدید حقیقی و 2 عضو جدید حقوقی و حق عضویتهای دریافتی توسط واحد پذیرش ارائه و تصویب شد.

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا