هجدهمین جلسه هیأت مدیره اتحادیه انجمن های علوم آب

 

هجدهمین جلسه هیأت مدیره اتحادیه انجمن های علوم آب

 

هجدهمین جلسه هیأت مدیره اتحادیه انجمن های علوم آب در تاریخ چهارشنبه ۲۱ آبانماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید.

 

اهم موارد مورد بحث و بررسی در جلسه به شرح زير می باشند:

 

1- بحث و تبادل نظر فیمابین اعضای هیات مدیره و مدعوین در خصوص متن پیش نویس بیانیه اتحادیه برای بحث انتقال بین حوضه ای صورت گرفت و هر کدام از افراد نظرات خود را بیان نمودند.

 

۲- مقرر شد آقای دکتر پرهمت نقطه نظرات مطرح شده را در متن قبلی اعمال و نسخه اصلاحی را جهت ارسال به انجمن های علمی عضو و اخذ نظرات ایشان ارائه نمایند.

 

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا