پنج شنبه, 06 آذر 1399 ساعت 22:15

مقالات برتر سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب

ردیف

شماره مقاله

محور

نام مقاله

نام نویسندگان

محل کار

1

1319

1- تامین و انتقال آب (با رویکرد آمایش سرزمین)، تصفیه، توزیع و ایمنی آب شرب

بررسی و مقایسه میزان حذف کدورت آب ناشی از سیل توسط تصفیه خانه مجهز به صفحات بافل

نوید نوربخش؛ عباس حسنی

شرکت آب و فاضلاب شهرستان املش

2

1336

1- تامین و انتقال آب (با رویکرد آمایش سرزمین)، تصفیه، توزیع و ایمنی آب شرب

برآورد میزان بهینه اختلاط آب چاههای سطح شهر در مخازن توزیع آب موردی شهر زاهدان

مهران بازدیدی؛ سید امین آرمان هاشمی منفرد؛ حجت حسین پور

شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان

3

1169

2- جمع‌آوری، انتقال، تصفیه، بازچرخانی و بازیافت فاضلاب و آب‌های سطحی

ارائه چارچوب تحلیل ریسک استفاده از پساب در کاربری­ های مختلف

جواد شفیعی نیستانک؛ عباس روزبهانی؛ سید ابراهیم هاشمی گرمدره

پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

4

1522

2- جمع‌آوری، انتقال، تصفیه، بازچرخانی و بازیافت فاضلاب و آب‌های سطحی

کاربرد پساب ثانویه تصفیه فاضلاب شهری در آبیاری زمین های کشاورزی: ارزیابی کمی خطر میکروبی لژیونلا

مرضیه فرهادخانی؛ مهناز نیک آیین؛ قاسم یادگارفر

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

5

1393

3- رویکردهای نوین استفاده از آبهای نامتعارف، آب انبارها و آب‌های لب‌شور

امکان‌سنجی استحصال آب از رطوبت هوا و مه: مطالعه موردی جزیره کیش

زهرا مجیدی؛ بهاره بخش زحمتکش

مهندسی مشاور طوس آب

6

1155

4- فناوریهای نوین

نشت یابی در شبکه های توزیع آب با استفاده از سیگنال پاسخ جریان گذرا و تحلیل افتراقی خطی

سیدامیرهوشنگ آیتی؛ علی حقیقی؛ حمیدرضا غفوری

دانشکده عمران و معماری دانشگاه شهید چمران اهواز

7

1411

4- فناوریهای نوین

کشف نشت‌های نامرئی با استفاده از روش‌های نوین (GPR)، مطالعه موردی شهر بابل

علی اصغر مسعودزاده حلالخور؛ علی امیدیان؛ نیما نیک صفت اباتری؛ فهامه صالحیان متی کلایی

آبفای مازندران

8

1149

5- ارتقا، مقاوم سازی و بازسازی سامانه‌های آب و فاضلاب

ارزیابی ریسک سیلاب در راستای کاهش خسارات تأسیسات آب و فاضلاب (مطالعه موردی: شهرستان فشم)

زینب رضائی اردبیلی؛ بهرام ملک محمدی

دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

9

1137

6- مدیریت بهره‌وری منابع انسانی و تامین منابع مالی پایدار در خدمات آب و فاضلاب

شناسایی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمانی و ارایه‌ی مدل بهینه (مطالعه‌ی موردی: شرکت‌های آب و فاضلاب استان فارس و شیراز)

گلناز فرشاد؛ مسعود خشائی؛ محمد داودآبادی؛ اردوان نیکنام

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

10

1398

6- مدیریت بهره‌وری منابع انسانی و تامین منابع مالی پایدار در خدمات آب و فاضلاب

شناسایی روابط علی و معلولی چالشهای سامانههای آب و فاضلاب کشور

نرگس خاتون دولت آبادی؛ علی عبدالهی نسب؛ آرش تقی پور زارعی؛ علی محمد سلطانی

پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری

11

1505

7- رویکردهای فنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی در مدیریت مصرف آب و سازگاری با کم آبی

بررسی نقش مولفه‌های سرمایه‌های اجتماعی در اثربخشی اقدامات موثر به منظور مدیریت و سازگاری با بحران کم‌آبی

مسعود حراقی؛ علی درویشی؛ مریم حراقی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوشهر

12

1354

8- پدافند غیرعامل، مهندسی ارزش، مدیریت انرژی و ایمنی در خدمات آب و فاضلاب

بهینه سازی فشار- انرژی در شبکه توزیع آب (مطالعه موردی شهر بهارستان اصفهان)

رضا صفایی؛ محمد حسین صالح؛ حسین نصرالهی

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

13

1445

11- تدوین استانداردها، ضوابط و تجارب بومی سامانه‌های آب و فاضلاب

توسعه یک شاخص نوین کیفیت آب با مدل تصمیم گیری چند معیاره گروهی فازی

محمدرضا شوشتریان؛ محمد علی بقاپور

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا