دوشنبه, 10 آذر 1399 ساعت 17:45

برندگان پنجمین دوره انتخاب پایان‌نامه برتر

مقطع

نام و نام خانواندگی

عنوان رساله/پایان نامه

دانشگاه

استاد راهنما

کارشناسی ارشد

مهدی ابراهیمی فرشچی

شبیه سازی راکتور بسترسیال به منظور حذف مواد رنگزای آلی طی فرآیند فنتون هتروژن با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی

دانشگاه تبریز

دکتر حسن اقدسی نیا

رضا معاشری

یافتن محدوده نشت­های پنهان در شبکه ­های آبرسانی با استفاده از روش واسنجی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمدرضا جلیلی قاضی زاده

نیوشا راثی فقیهی

بررسی پارامترهای مؤثر بر آب بدون درامد با استفاده از شبکه بیزین

دانشگاه تهران

دکتر مسعود تابش

دکتری

بهنام فولادی دهقی

تخصیص بهینه پساب با استفاده از ترکیب رو ش ­های تودیم اصلاح شده و برنامه­ ریزی آرمانی با درنظر گرفتن ماتریس لئوپولد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دکتر علی خوش فطرت

رویا پیروی مینایی

شبیه­ سازی انتشار آلودگی شیمیایی در شبکه توزیع آب شهری با استفاده از نرم افزارEPANET و الگوریتم بهینه­ سازی ازدحام ذرات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

دکتر مهدی مختاری

دکتر مجتبی افشارنیا

زهرا عباسی چیکان سفلی

سنتز، مشخصه­یابی و مدلسازی ریاضی نانو فوتوکاتالیست ­های بر پایه Fe3O4 و بررسی سینتیکی عملکرد آن­ ها در تخریب و حذف آلاینده­ های آلی

دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر عبدالهادی فرخ نیا

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا