انتشار سومین شماره در سال دوم نشریه علمی - ترویجی علوم و مهندسی آب و فاضلاب

 

با کمال مسرت به استحضار میرساند مجله علمی- ترویجی "علوم و مهندسی آب و فاضلاب" با صاحب امتیازی "انجمن آب و فاضلاب ایران" به صورت فصلنامه و با هدف انتشار مقالات علمی و به ویژه کاربردی در صنعت آب و فاضلاب و ایجاد ارتباط نزدیکتر بین صنعت آب و فاضلاب و مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور، فعالیت خود را آغاز نموده است. 

بدینوسیله از کلیه متخصصان (کارشناسان و مدیران شرکتها، مهندسین مشاور، پیمانکاران و سازندگان تجهیزات)، دانشگاهیان و پژوهشگران مرتبط با علوم و مهندسی آب و فاضلاب و رشته‌های وابسته به آن برای ارائه مقالات خود به این نشریه دعوت به عمل می آورد. مقالات ارسالی می تواند شامل تحقیقات دانشگاهی، تجارب حرفه ای، معرفی راهکارها، علوم و فناوری های جدید باشد. این نشریه از انتشار تجارب عملی و نظرات کارشناسی حرفه ای شرکتهای مشاور، پیمانکار و سازنده در خصوص شناسایی مشکلات و گلوگاه ها (که در پروژه های خود با آن روبرو شده اند) و پیشنهاد عملی برای رفع آنها استقبال میکند. ارسال مقالات از طریق آدرس jwwse.ir امکان پذیر است. 

  

 


جهت دانلود نشریه به پیوست ارائه شده مراجعه فرمایید. 

 

خواندن 1184 دفعه