سه شنبه, 10 مرداد 1396 ساعت 08:11

فرم فراخوان پایان نامه برتر

 به نام خدا
انجمن آب و فاضلاب ایران در نظر دارد در دومین دوره برگزاری مسابقات پایان نامه برتر، به منظور ترویج تحقیقات بنیادی و کاربردی در حوزه علوم آب و فاضلاب، پایان نامه های برتر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را حوزه مدیریت مصرف و هدررفت آب مورد تشویق قرار دهد. محورهای مورد بررسی عبارتند از:
1-     مدیریت مصرف آب
1-1-            روشهای مهندسی (کاهنده های مصرف، بازچرخانی آب، آب خاکستری، جداسازی آب شرب از آب بهداشتی و ...)
1-2-            دیدگاههای فرهنگی (آموزش، آگاهی رسانی، مشارکت بخش خصوصی، نقش زنان و ...)
1-3-            دیدگاههای اقتصادی (اقتصاد آب، قیمت گذاری، مدیریت تعرفه و... )
1-4-            الزامات قانونی و مدیریتی (مبحث شانزده نظام مهندسی، جریمه و تشویق، قراردادها و برون سپاری، حاشیه نشینی، مدیریت مصرف در شرایط بحرانی، آسیب شناسی و ...)

 2-      هدررفت واقعی در شبکه های توزیع آب
2-1-            مدیریت نشت (روشهای جدید نشت یابی، اقتصاد نشت، استقرار DMA، قراردادهای نشت یابی، تامین مالی و ...)
2-2-            مدیریت حوادث و اتفاقات (رفع حوادث، قراردادها و ...)
2-3-             بازسازی، تعویض و تعمیر شبکه ها
2-4-            سرریز مخازن
2-5-            تجهیزات و شیرآلات جدید

 3-      هدررفت ظاهری در شبکه های توزیع آب
3-1-           کنتور و دبی سنج ها، قرائت کنتورها، خطاهای اندازه گیری، مدیریتی و بهره برداری
3-2-           اتصالات غیرمجاز (روشهای شناسایی، راهکارهای فرهنگی، راهکارهای قانونی، قراردادها و برون سپاری ...)

4-      مصارف مجاز آب بدون درآمد
4-1-           مصارف آب در تاسیسات و تصفیه خانه ها
4-2-           شستشوی شبکه و مخازن
 
5-      هوشمندسازی شبکه های توزیع آب
5-1-           تله متری و اسکادا
5-2-           مدلسازی و نرم افزارها
5-3-           مدیریت فشار
5-4-           کاربرد GIS
5-5-           مدیریت انرژی

 6-      آسیب شناسی تجربیات
از علاقمندان دعوت می شود تا برای شرکت در مسابقه، فایل پایان نامه خود به همراه مقالات مستخرج از آن را که در مجلات معتبر علمی-پژوهشی داخلی یا خارجی چاپ شده یا مورد پذیرش قرار گرفته است، حداکثر تا تاریخ 30 مهر 1396 از طریق سایت انجمن بارگذاری نمایند.
در صورت انتشار بیش از سه مقاله ژورنالی، مقالات به صورت Zip شده بارگذاری شود. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا در ساعات کار دفتر انجمن با شماره تماس 88391390 -021 تماس گرفته شود.

تذکر مهم: در صورتی که به هر دلیل موفق به ارسال فایلها از طریق سایت نشدید لطفا فایل پایان نامه و مقالات را به آدرس ایمیل انجمن info@ irwwa.ir ارسال فرمائید.
جوایز دومین دوره مسابقه پایان نامه برتر همزمان با برگزاری "اولین همایش مدیریت مصرف و هدررفت آب" در آذرماه 1396 اعطا می گردد.

قبل از ارسال فرم لطفا وارد سایت شوید