دوشنبه, 23 بهمن 1396 ساعت 21:43

برگزاری کارگاه تصفیه فاضلاب و دفع لجن با استفاده از سیستم‌های غیر متمرکز در جوامع کوچک

 

این کارگاه توسط شرکت سوئیسی Ewage توسط موسسه آب دانشگاه تهران و با همکاری کرسی یونسکو در بازیافت آب و انجمن آب و فاضلاب ایران، با حضور نمایندگان شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و آبفای تهران، وزارتخانه های نیرو و بهداشت، مهندسین مشاور و اساتید و دانشجویان دانشگاه تهران در تاریخ 16/11/96 در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار گردید.

 

در ابتدای آقای کریستوف لوتی مسئول دپارتمان Sandec شرکت Ewage به معرفی شرکت، فعالیت‌ها و فرصت‌هایی که از سوی این شرکت برای دانشجویان و متخصصان فراهم شده است، پرداخت.

سپس آقای فیلیپ ریموند، به ارائه تجربیات این شرکت در نقاط مختلف جهان در خصوص تصفیه فاضلاب و دفع لجن با استفاده از سیستم‌های غیر متمرکز در جوامع کوچک، پرداخت. ایشان ضمن بحث در مورد ضرورت، اهمیت و مزایای استفاده از چنین سیستم‌هایی، توضیحات کاملی در مورد سیستم ارائه شده توسط این شرکت، فرآیند و چگونگی تصفیه با استفاده از اولترافیلتراسیون و مدیریت دفع و کاربرد لجن پرداخت.

جناب آقای مهندس شقاقی، نماینده وزارت بهداشت نیز به موضوع اهمیت فاضلاب در سلامت عمومی و چالش‌های این حوزه پرداختند.

در بعدازظهر دوشنبه نیز جلسه ای با حضور نمایندگاه این شرکت و میزبانان آن در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با حضور آقای مهندس قانع معاون مهندسی و توسعه این شرکت و کارشناسان آن تشکیل و وضعیت سیستم فاضلاب در روستاهای کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 17 و 18 بهمن نیز هیئت سوئیسی به بازدید از تصفیه خانه فاضلاب تهران و تعدادی از روستاهای اطراف تهران پرداختند.

 

سپس طی جلسه ای در روز پنجشنبه 19 بهمن ماه در محل موسسه آب دانشگاه تهران با حضور نمایندگان شرکت سوئیسی، موسسه آب دانشگاه تهران، کرسی یونسکو در بازیافت آب و انجمن آب و فاضلاب ایران دستاوردهای این سفر مورد بحث قرار گرفت و سپس بندهای تفاهم نامه مشترک بین طرفین مورد تبادل نظر و تایید قرار گرفت. مقرر شد تا ماه مارچ 2018 تفاهم نامه مزبور به امضا رسیده و طی مدت 3 سال مفاد آن به اجرا درآید.

 

نماد اعتماد الکترونیکی