پنج شنبه, 03 اسفند 1396 ساعت 20:39

برگزاری چهارمین جلسه هیئت تحریریه نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب

چهارمین جلسه هیئت تحریریه نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب در روز پنجشنبه 3 اسفندماه از ساعت 10:30 الی 12 تشکیل و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

ابتدا گزارش روند چاپ دو شماره اول نشریه به اطلاع اعضا رسید؛

در ادامه گزارش دو شماره بعدی نشریه که در حال صفحه بندی و ویراستاری است و تا آخر سال به چاپ می رسد ارائه شد؛

سپس آمار مقالات دریافتی، پذیرفته و رد شده و درحال داوری توسط سردبیر ارائه شد؛

همچنین اعضا در رابطه با نقاط قوت و ضعف دو شماره چاپ شده بحث کردند و پیشنهادات خود را ارائه دادند.

در ادامه نظرات اعضا در مورد نوع دسته بندی مطالب و چگونگی افزایش مخاطبین و کاربردی کردن مطالب نشریه که مورد استفاده بیشتر صنعت قرار گیرد ارائه شد، از جمله برگزاری کارگاه با کارشناسان صنعت، ارائه مطالب میزگردهای تخصصی برگزار شده در همایشهای انجمن و برگزاری میزگرد موضوع محور با کارشناسان صنعت و دانشگاه برای چاپ در نشریه و همچنین شناسایی موضوعات مورد نیاز سازندگان تجهیزات.