جمعه, 07 ارديبهشت 1397 ساعت 10:33

جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)

روز چهارشنبه 9 اسفند 1396 جلسه ای از سوی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) برای بررسی پیش نویس برنامه علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان کشاورزی، آب و منابع طبیعی با حضور متخصصین حوزه آب و کشاورزی (از جمله انجمن آب و فاضلاب ایران و اتحادیه انجمنهای علمی آب) در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد. در این جلسه ضمن ارائه گزارش تیم تدوین پیش نویس، حاضرین با تشکیل 3 کارگروه به بررسی تمام بندهای پیش نویس پرداخته و پیشنهادات خود را برای ارسال به شورای عالی عتف جمع بندی و تدوین نمودند.