شنبه, 10 شهریور 1397 ساعت 10:08

عضویت انجمن آب و فاضلاب ایران در کمیته ملی آب و فاضلاب

  با توجه به رشد فعالیتهای انجمن آب و فاضلاب ایران و درخواست عضویت در کمیته ملی آب و فاضلاب که طبق قانون نمایندگی دولت ایران در IWA را به عهده دارد، ضمن پذیرش درخواست انجمن، آقای دکتر تابش به عنوان نماینده انجمن در جلسه کمیته ملی که روز 29 مرداد 1397 در محل شرکت آب و فاضلاب تهران برگزار شد شرکت نموده و اهداف و برنامه های انجمن آب و فاضلاب ایران را به اعضای کمیته معرفی کردند.

در این جلسه همچنین پس از استماع فعالیتهای یکساله کمیته ملی توسط آقای مهندس محمودیان (دبیر محترم کمیته)، اعضا و برنامه های کمیته جوانان نیز به اطلاع حاضرین رسید. در ضمن به درخواست انجمن مقرر شد به منظور انسجام بیشتر تشکیلاتی بین بقیه اعضای کمیته و انجمن آب و فاضلاب، جلسات مشترکی در آینده تشکیل و موضوع مورد بحث و تصمیم گیری قرار گیرد. 

 

نماد اعتماد الکترونیکی