دوشنبه, 19 شهریور 1397 ساعت 11:04

ملاقات با دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران "ستصا"

روز چهارشنبه 14 شهریور جلسه ای با حضور آقای دکتر تابش و آقای مهندس ذوالرحمی دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران "ستصا" از ساعت 11:30 الی 12:30 در محل آن انجمن برگزار شد. در این جلسه ابتدا آقای دکتر تابش سابقه ای از اهداف و ضرورت تشکیل انجمن آب و فاضلاب، فعالیتهای آن در 3 سال گذشته و برنامه های آینده آن را ارائه کردند و خواستار ارتباط بیشتر انجمن با شرکتهای عضو "ستصا" که در حوزه آب و فاضلاب فعالیت دارند شدند. در ادامه آقای مهندس ذوالرحمی نیز به معرفی اهداف و ساختار "ستصا" که شامل سازندگان در حوزه های مختلف آب، نفت و گاز و ... می باشند پرداختند. در ادامه زمینه های مشترک همکاری دو طرف مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد پیش نویس تفاهم نامه همکاریهای مشترک تهیه و پس از تصویب مورد اجرا قرار گیرد. در پایان نیز مقرر شد "ستصا" از اعضای خود دعوت نماید در برنامه های دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران که در آبان سال جاری در اصفهان برگزار می شود همکاری و مشارکت فعال داشته باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی