انتشار دومین شماره در سال سوم نشریه علمی - ترویجی علوم و مهندسی آب و فاضلاب

 

جدیدترین شماره نشریه علمی ترویجی انجمن منتشر شد:

علوم و مهندسی آب و فاضلاب، سال 3، شماره 2  

جهت دانلود به پیوست مراجعه فرمایید. 


 

خواندن 117 دفعه

نماد اعتماد الکترونیکی