پنج شنبه, 27 دی 1397 ساعت 11:17

تشکیل بیست و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران

بیست و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن روز چهارشنبه 19 دی ماه از ساعت 17 الی 19 در محل دفتر انجمن و با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.

در این جلسه موارد زیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت:

 • گزارش فعالیتهای انجام شده برای ثبت هیئت مدیره جدید
 • گزارش فعالیتهای حسابداری در سال 97
 • گزارش آنالیز اعضای فعلی و تدوین سیاست عضوگیری در دوره جدید
 • گزارش تشکیل جلسه هیئت موسس دو کمیته تخصصی جدید کیفیت و بازیافت و تدوین روش فعال کردن اعضا در 3 کمیته موجود انجمن
 • گزارش مالی کنگره
 • سیاست گزاری در مورد نمایندگی استانی یا دانشگاهی و شاخه دانشجویی و بررسی آیین نامه پیشنهادی
 • گزارش روند کار تهیه مطالب نشریه تابستان و پاییز
 • گزارش روند کار خبرنامه
 • روند پیگیری مطالبات مالی از شرکتهای مختلف
 • تصمیم گیری در مورد همایشهای سال 98 و 99
 • گزارش جلسه یازدهم کمیته تلفات آب و تصمیمات آن
 • گزارش جلسه با مدیر دفتر تحقیقات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و ارائه تفاهم نامه برای همکاری فی مابین
 • تایید پذیرش اعضای جدید

نماد اعتماد الکترونیکی