شنبه, 18 اسفند 1397 ساعت 12:13

برگزاری بیست و هشتمین جلسه کمیته ملی آب و فاضلاب

بیست و هشتمین جلسه کمیته ملی آب و فاضلاب در تاریخ دوشنبه 6 اسفندماه 1397 در محل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تشکیل شد. در این جلسه که آقایان دکتر تابش ریاست هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران و آقای مهندس قانع نایب رئیس انجمن آب و فاضلاب و نایب رئیس کمیته ملی نیز حضور داشتند آقای مهندس محمودیان دبیر محترم کمیته ملی گزارشی از فعالیتهای 20 ماه گذشته کمیته و برنامه پیشنهادی برای فعالیت کمیته در سال آینده را ارائه کردند. در ادامه نیز گزارش فعالیتهای کمیته متخصصین جوان و برنامه های آن به اطلاع اعضا رسید. در پایان به پیشنهاد انجمن آب و فاضلاب ایران مقرر شد دستور جلسه آینده کمیته به بحث در مورد ساختار کمیته و روشهای پیشنهادی برای پویایی بیشتر کمیته ملی اختصاص یابد.

نماد اعتماد الکترونیکی