شنبه, 18 اسفند 1397 ساعت 12:30

برگزاری سومین جلسه کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن آب و فاضلاب ایران

سومین جلسه کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن آب و فاضلاب ایران روز سه شنبه 14 اسفندماه 1397 در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد. در این جلسه ضمن جمع بندی مباحث ارائه شده در جلسه نقد و بررسی طرح منابع آب جایگزین در ساختمانها، برنامه های کمیته در سال 1398 از جمله چگونگی مشارکت کمیته در "دومین همایش ملی مدیریت مصرف با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت آب" که در پاییز سال 1398 از سوی انجمن در دانشگاه تهران برگزار می شود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نماد اعتماد الکترونیکی