یکشنبه, 12 خرداد 1398 ساعت 23:39

برگزاری سی امین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران

سی امین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران روز چهارشنبه  1/3/98  از 16 تا 18 در محل دفتر انجمن با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد. در این جلسه موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

1-    گزارش اقدامات انجام شده در رابطه با سیل اخیر

2-    گزارش حضور در جلسه شورای انجمنهای علمی و کمیسیون آّ شورای عتف

3-    گزارش و بررسی آیین نامه جدید نشریات

4-    گزارش جلسات کمیسیونهای تخصصی انجمن و روند حرکت آنها

5-    گزارشات مالی و امور ثبتی

6-     گزارش روند پیشرفت کار دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب، تصویب محورها و شورای سیاستگزاری

7-     تعیین نمایندگان انجمن در چند دانشگاه و استان

 

نماد اعتماد الکترونیکی