یکشنبه, 12 خرداد 1398 ساعت 23:44

ملاقات نمایندگان انجمن با معاون بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب

روز یکشنبه 12 خرداد 1398 جلسه ای با حضور آقایان دکتر تابش و مهندس قانع، رئیس و نایب رئیس انجمن آب و فاضلاب ایران با آقای مهندس کشفی، معاون محترم بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب در محل دفتر ایشان برگزار شد.

 

-  در این جلسه که آقایان مهندس سیدزاده و مهندس وکیلی نیز حضور داشتند گزارش روند پیشرفت کار دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت آب به همراه پوستر و اطلاعات همایش به اعضای جلسه ارائه شد.

 

-  در ادامه ضمن موافقت با عضویت آقایان مهندس سیدزاده و مهندس وکیلی بعنوان نمایندگان شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در شورای سیاستگزاری همایش، در مورد نحوه جلب مشارکت شرکتهای آب و فاضلاب بحث شد. در این زمینه مقرر شد پوستر و اطلاعات همایش از سوی شرکت مهندسی به اطلاع شرکتهای آبفا رسیده و از آنها برای مشارکت فعال در برنامه های همایش دعوت شود.

 

-  در رابطه با اعلام آمادگی انجمن برای بررسی تاب آوری تاسیسات آبفا در مقابل سیل، قرار شد جلسه با حضور مدیر دفتر مدیریت بحران تشکیل شود.

 

در انتها پیشنهادات انجمن در خصوص آمادگی برای تهیه استانداردها و آیین نامه های مورد نیاز، بازنگری دوره های آموزشی و نظارت علمی بر فعالیتهای حوزه بهره برداری مجددا مطرح و مقرر شد موارد توسط آقای مهندس سیدزاده جمع بندی و برای اخذ تصمیم به معاونت محترم بهره برداری ارجاع شود. 

نماد اعتماد الکترونیکی