شنبه, 08 تیر 1398 ساعت 10:36

پنجمین جلسه کمیته بازیافت آب

 

جلسه پنجم کمیته بازیافت آب در روز سه شنبه 28 خرداد ماه در محل انجمن آب و فاضلاب ایران برگزار شد. در این جلسه برنامه نشست بازچرخانی آب خاکستری در محیط های شهری نهایی شده و در مورد فراخوان ایده های کاربردی بازیافت آب خاکستری نیز گزارشی ارائه شد. مقرر شد در جلسه آینده از نماینده ماشین سازی اراک دعوت شود تا زمینه های همکاری کمیته و این مجموعه بررسی شود. همچنین در مورد فعالیتهای کمیته در دومین همایش مدیریت مصرف به ویژه کارگاه ها و کلینیک صنعت بحث شده و قرار شد موارد از اعضا دریافت و به شورای سیاستگذاری همایش ارائه شود.

نماد اعتماد الکترونیکی