شنبه, 08 تیر 1398 ساعت 10:48

جلسه مشترک اتحادیه انجمنهای علوم آب و مشاور وزارت نیرو

به دنبال ارائه بیانیه و مکاتبه اتحادیه انجمنهای علمی علوم آب با وزیر نیرو، در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ جلسه ای بین اعضای اتحادیه و آقای دکتر ضرغامی مشاور علمی معاونت آب و آبفای وزارت نیرو تشکیل شد.

در این جلسه طرفین در خصوص زمینه های همکاری به خصوص در مورد سیل اخیر تبادل نظر کردند و در انتها قرار شد پیش نویس تفاهم نامه همکاری متقابل اتحادیه و وزارت نیرو تهیه شود

نماد اعتماد الکترونیکی