شنبه, 08 تیر 1398 ساعت 11:07

امضا تفاهم نامه بین انجمن آب و فاضلاب ایران و آبفا کاشان

 

همزمان با برگزاری نشست تخصصي "آب و توسعه پايدار" انجمن آب و فاضلاب ايران و شركت آب و فاضلاب كاشان با یکدیگر تفاهم نامه همکاری در زمینه های علمي پژوهشي امضا کردند.

مديرعامل انجمن احياء آب كاشان بزرگ در نشست تخصصی “آب و توسعه پایدار” که صبح پنجشنبه در دانشگاه کاشان برگزار شد، اظهار داشت: هفته مديريت مصرف و صرفه جويي آب فرصت خوبی است تا با اتخاذ برنامه های مناسب و نشست های تخصصی زنگ بحران آب برای کلیه دست اندرکاران نظیر نخبگان، مسئولان، فرهیختگان، هنرمندان، آحاد جامعه و دلسوزان منطقه به صدا درآوردیم.

نشست تخصصی “آب و توسعه پایدار” به مناسبت هفته مديريت مصرف و صرفه جويي در آب به همت انجمن احياء آب كاشان بزرگ و شركت آبفا کاشان در دانشگاه كاشان برگزار شد.

در اين نشست تخصصی رئيس انجمن آب و فاضلاب ايران، مشاور شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و معاون شركت آب منطقه اي استان اصفهان در زمینه ها آب و توسعه پایدار سخنرانی کرند و در پایان با پرسش و پاسخ شرکت کنندگان همراه شد.

 

نماد اعتماد الکترونیکی