جمعه, 14 تیر 1398 ساعت 13:57

تشکیل دومین جلسه شورای سیاستگزاری همایش سال 1398

دومین جلسه شورای سیاستگزاری دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب در روز سه شنبه 11 تیر 1398 در محل دبیرخانه همایش تشکیل شد. در این جلسه مسئول دبیرخانه گزارشی از فعالیتهای انجام شده را به اطلاع رسانید و فعالیتهای لازم برای اطلاع رسانی همایش در هفته های آتی مشخص شد. همچنین هزینه ها و درآمدهای احتمالی همایش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نماد اعتماد الکترونیکی