پنج شنبه, 02 آبان 1398 ساعت 18:09

برگزاری مجمع عمومی اتحادیه انجمنهای علوم آب

مجمع عمومی عادی سالانه اتحادیه انجمنهای علوم آب روز سه شنبه 30 آبان 1398 از ساعت 16 الی 17 در دانشکده فنی دانشگاه تهران تشکیل شد. در این جلسه پس از تعیین هیئت رئیسه، گزارش فعالیتهای هیئت مدیره، گزارش مالی و برنامه های انجمن در سال آینده ارائه و مورد تصویب قرار گرفت.

نماد اعتماد الکترونیکی