شنبه, 09 آذر 1398 ساعت 09:13

شرکت رئیس هیئت مدیره در شورای عمومی دانشکده مهندسی شیمی

 

روز یکشنبه 12 آبان ماه 1398 آقای دکتر تابش رئیس هیئت مدیره انجمن در جلسه شورای عمومی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران شرکت و گزارشی از پیشرفت کار دومین همایش مدیریت مصرف آب را ارائه نمود. در این جلسه از کلیه اعضای هیئت علمی این دانشکده درخواست شد به عنوان میزبان همایش نهایت تلاش خود را در ارتقای غنای علمی همایش و همچنین جذب حامیان مالی لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر همایش را به عمل آورند.

نماد اعتماد الکترونیکی