شنبه, 09 آذر 1398 ساعت 09:35

کارگاه آموزشی مالیاتی انجمن های علمی

کارگاه آموزشی آشنایی انجمنهای علمی با قوانین مالیاتی روز سه شنبه 28 آبان 1398 از سوی شورای انجمن های علمی در محل دانشگاه خاتم برگزار شد. در این جلسه که برخی از مسئولین نواحی مالیاتی تهران حضور داشتند نظرات و مشکلات انجمنهای علمی از نظر پرداخت انواع مالیاتها مطرح شد و طرفین تلاش کردند به راه حلهایی برای کاهش موارد اخذ مالیات توسط مودیان مختلف از انجمنهای علمی دست یابند. 

نماد اعتماد الکترونیکی