شنبه, 09 آذر 1398 ساعت 09:43

جلسات هماهنگی انجمن و دانشکده مهندسی شیمی

 

 در طول آبان ماه 1398 جلسات منظم هفتگی مابین آقای دکتر موسویان رئیس محترم دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران و آقای دکتر تابش رئیس محترم هیئت مدیره انجمن در محل دانشکده فنی تشکیل شد. در این جلسات که با حضور آقایان دکتر صرافزاده دبیر همایش و دکتر فتوره چی معاون محترم پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی نیز حضور داشتند تلاش ویژه ای برای جذب حامیان مالی برای همایش انجام شد. در این رابطه نامه های لازم به شرکت های مورد نظر تهیه و تماس های لازم با مسئولین این شرکت ها برقرار و گزارشات پیشرفت کار در این جلسات ارائه شد.

 

     

نماد اعتماد الکترونیکی