شنبه, 07 دی 1398 ساعت 01:54

اولین جلسه هماهنگی نمایندگان انجمن در استان اصفهان

اولین جلسه هماهنگی نمایندگان انجمن در استان اصفهان

به دنبال اعطای احکام نمایندگان انجمن آب و فاضلاب ایران در تعدادی از دانشگاهها و شرکتهای آبفا، اولین جلسه هماهنگی نمایندگان انجمن در استان اصفهان روز پنجشنبه 5 دی ماه 1398 از ساعت 10 الی 12 در دانشکده عمران دانشگاه اصفهان برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر تابش رئیس هیت مدیره انجمن، دکتر صفوی نماینده انجمن در استان اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان و دکتر جمشیدی نماینده انجمن در دانشگاه اصفهان حضور داشتند با توجه به آیین نامه نمایندگیهای انجمن، پیشنهادات و نظرات حاضرین مطرح و موارد زیر مورد موافقت قرار گرفت:

-         مقرر شد تا پایان سال 1398 شاخه های دانشجویی انجمن در این دو دانشگاه با نظارت نمایندگان انجمن تشکیل شود.

-         مقرر شد نمایندگان و شاخه های دانشجویی در انجام برنامه های خود با انجمنهای علمی هر دانشکده هماهنگ باشند.

-         مقرر شد نمایندگان برای انجام سخنرانی و نشست های تخصصی علمی برنامه ریزی کنند.

-         مقرر شد نمایندگان نسبت به عضوگیری افراد علاقمند در سطح اعضای هیئت علمی و دانشجویان اقدام و برای افزایش مشارکت آنان در فعالیتهای علمی تلاش کنند.

-         مقرر شد نمایندگان انجمن در دانشگاه با هماهنگی نماینده انجمن در شرکت آبفا نسبت به افزایش مشارکت شرکتهای آبفا در فعالیتهای علمی نمایندگیها اقدام کنند.

نماد اعتماد الکترونیکی