یکشنبه, 20 بهمن 1398 ساعت 15:38

راه اندازی نمایندگی انجمن در دانشگاه صنعتی ارومیه

 

راه اندازی نمایندگی انجمن در دانشگاه صنعتی ارومیه

روز سه شنبه 15 بهمن ماه در جلسه غیر حضوری آقای دکتر اکبر شیرزاد نماینده انجمن آب و فاضلاب ایران در دانشگاه صنعتی ارومیه با آقای دکتر تابش رئیس هیئت مدیره انجمن ضمن ارائه گزارش ایشان از وضعیت دانشگاه صنعتی ارومیه در ارتباط با حوزه آب و فاضلاب، شرح وظایف نمایندگی انجمن در دانشگاهها مورد بحث قرار گرفت. در ادامه برنامه ریزی لازم برای شروع به کار نمایندگی و همچنین شاخه دانشجویی انجمن و ارتباط فعال با کلیه افراد و موسسات مرتبط در سطح دانشگاه های ارومیه و همچنین آبفای آذربایجان غربی انجام شد.

 

 

نماد اعتماد الکترونیکی