یکشنبه, 20 بهمن 1398 ساعت 15:42

سخنرانی کلیدی آقای دکتر طالب بیدختی در هجدهمین همایش ملی هیدرولیک

 سخنرانی کلیدی آقای دکتر طالب بیدختی در هجدهمین همایش ملی هیدرولیک

 

 روز چهارشنبه 16 بهمن 1398 آقای دکتر طالب بیدختی استاد محترم دانشگاه شیراز و عضو هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران سخنرانی کلیدی خود را در مراسم افتتاحیه هجدهمین همایش ملی هیدرولیک ایران با عنوان چالشها و راه حلهای آموزش مهندسی هیدرولیک ارائه نمودند. نظر به اهمیت مطالب ارائه شده فایل سخنرانی ایشان برای استفاده علاقمندان در زیر ارائه می شود.

 

نماد اعتماد الکترونیکی