دوشنبه, 21 بهمن 1398 ساعت 14:45

حمایت معنوی و شرکت در نمایشگاه جانبی همایش هیدرولیک

حمایت معنوی و شرکت در نمایشگاه جانبی همایش هیدرولیک

انجمن آب و فاضلاب ایران به صورت فعال در هجدهمین همایش ملیهیدرولیک ایران که روزهای 16 و 17 بهمن 1398 در دانشکده فنی دانشگاه برگزار شد حضور یافت. انجمن علاوه بر مشارکت و حمایت معنوی از این همایش، در نمایشگاه جانبی همایش نیز با برپایی غرفه حضور فعال داشت. این غرفه که به ارائه دستاوردهای انجمن آب و فاضلاب ایران می پرداخت مورد بازدید و استقبال جمع کثیری از شرکت کنندگان قرار گرفت.

 

نماد اعتماد الکترونیکی