اخذ مجوز انتشار نشریه از وزارت ارشاد

اخذ مجوز انتشار نشریه از وزارت ارشاد

به دنبال الزام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مورد کسب مجوز انتشار نشریات علمی تحت پوشش این وزارتخانه از وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر اساس درخواست انجمن آب و فاضلاب ایران پروانه انتشار فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب به شماره 86092 از سوی این وزارتخانه صادر شد.

نماد اعتماد الکترونیکی