بازدید از تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران در روز پنچشنبه 28 بهمن ماه 1395 از محل دانشگاه تهران صورت گرفت.

این بازدید آخرین برنامه جانبی درنظرگرفته شده در کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران بود.

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا