جمعه, 05 شهریور 1400 ساعت 10:35

جلسه پنجاه و یکم هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران

جلسه پنجاه و یکم هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران

 پنجاه و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران روز چهارشنبه 1400/5/6 از 17:30 تا 19:30 به صورت مجازی از طریق اسکایپ برگزار شد. اهم موارد بررسی شده در این جلسه عبارتند از:

 1- گزارش فعالیت انجمن توسط دکتر تابش شامل: انتشار خبرنامه، انتخاب مسئول جدید دفتر انجمن، گزارش جلسات کمیته های کیفیت و تلفات، شروع ارزیابی سالانه انجمن و لزوم فرستادن سوابق سال 99 همه اعضا تا هفته بعد، امکان پولی شدن بخشی از وبینارها

2- گزارش مجله توسط دکتر صفوی و دکتر تابش شامل: صفحه بندی شماره تابستان و چاپ تا شهریور، تحلیل ارزیابی مجله و امتیاز کسب شده، لزوم تشکیل هیئت تحریریه، لزوم بازنگری روند کار مجله از نظر کیفیت و طولانی شدن داوریها و کیفیت مقالات

3- گزارش پیشرفت کار همایش 1400: نحوه تبلیغات و ارسال فراخوان- درخواست برای همکاری اعضا در تبلیغات و کسب حمایت، مشارکت در بحث اسپانسرینک (پر کردن جدول اکسل ارسالی)، تصویب میزگردهای پیشنهادی کمیته های تخصصی به شرح زیر:

-         برنامه ایمنی آب و چالشهای اجرای آن

-         نقش اقتصاد آب در فرهنگ سازی کاهش مصرف

-         استانداردهای استفاده مجدد از پساب در مصارف مختلف و تعیین حدود مسئولیت ها

-         پیشنهاد مهندس هنری: آسیب شناسی مشکلات فعلی آب در شهرها

برای تقدیر از پیشکسوت دانشگاه و صنعت نیز پیشنهادات اعضا ارائه شد.

4- گزارش برنامه وبینارهای 1400 توسط دکتر تابش ارائه شد. برای ماههای آینده وبینارهای دکترسجادیفر، دکتر فاضلی، دکتر حقیقی، دکتر یحیی محزون از ژاپن، دکتر فرمانی و دکتر هاشمی نهایی شده و تعدادی وبینار دانشجویی نیز در دست برنامه ریزی است. اخذ مبلغ 30 و 50 هزار تومان برای صدور گواهی شرکت کنندگان عضو و غیر عضو تصویب شد.

5- مواد باقیمانده آیین نامه ایده برتر مطرح و آیین نامه تصویب شد.

6- برای مسابقه ایده برتر سال 1400 پیشنهادی کمیته های تخصصی به شرح زیر تصویب شد:

-         راهکارهای بهره وری لجن حاصل از تصفیه خانه های آب

-         روشهای خلاقانه اندازه گیری و قرائت صحیح مصرف آب مشترکین

-         استحصال و استفاده از ایرواتر و آب باران در مصارف غیر شرب خانگی

7- گزارش مجری المپیاد 1400در مورد شروع جمع آوری سوالات مطرح و مقرر شد سوالات و پاسخهای سال گذشته در اسرع وقت منتشر شود

8- اعطای نمایندگی به دکتر مهدی دینی از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و خانم مهندس نیک مرام از آبفای استان آذربایجان شرقی تصویب شد.

9- مقرر شد در ارگانهایی که افراد صاحب نظر فرصت ندارند از افراد با انگیزه و جوانتر برای نمایندگی استفاده شود.

10- گزارش آقای دکتر تکدستان نماینده انجمن در دانشگاه عبوم پزشکی جندی شاپور اهواز به جلسه ارائه شد.

11- پیشنهاد مهندس هنری برای وبینار بررسی مشکلات آب شهرها تصویب و مقرر شد تا اوایل شهریور اجرا شود. اطلاعات تحلیل طرحهای آبرسانی خوزستان توسط قانع ارائه شود.

12- دانشگاههای تبریز و اهواز برای برگزاری کنگره 1401 انتخاب شدند. 

13- وضعیت پذیرش اعضا در یک ماه گذشته توسط دکتر تابش به شرح زیر ارائه شد:

14 عضو جدید پیوسته (شامل 9 نفر هیئت علمی)، 2 عضو وابسته جدید

 

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا