پنج شنبه, 16 دی 1400 ساعت 11:27

گزارش جلسه مجمع عمومي انجمن

گزارش جلسه مجمع عمومي انجمن

 

جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده (نوبت دوم) انجمن آب و فاضلاب ایران در ساعت 15 روز پنجشنبه مورخ 2/10/1400 در محل سالن اجتماعات دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران تشکيل شد. 

 

در اين جلسه پس از انتخاب اعضاي هيئت رييسه جلسه، بر طبق دستور جلسه موارد زير مورد انجام شد:

1- ارائه گزارش فعالیتهای انجمن در سال 1399 توسط رئیس هیئت مدیره

2- ارائه و تصویب ترازنامه مالی سال مالی 1399

3- برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرس

4- ارائه و تصویب برنامه سال 1400-1401 انجمن و اعطای اختیار به هیئت مدیره برای تهیه و تصویب برنامه پنجساله دوم انجمن

5- انجام پرسش و پاسخ

 

پس از معرفي نامزدهاي عضويت در هيئت مديره و بازرسي انجمن، انتخابات انجام و نتایج به شرح زیر اعلام شد:

1. دکتر مسعود تابش 2. دکتر محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ 3. دکتر عباس اکبرزاده؛ 4. مهندس علی اصغر قانع؛ 5. دکتر سارا نظیف؛ 6. دکتر حسین نایب و 7. دکتر علی حقیقی به عنوان اعضاي اصلي هيئت مديره و 1. دکتر ستار صالحی؛ 2. دکتر آزاده ترابیان و 3. دکتر جعفر یزدی به عنوان اعضاي علي البدل هيئت مديره؛ مهندس سید احمدرضا شاهنگیان به عنوان بازرسي اصلي و مهندس حمیدرضا هنری به عنوان بازرس علي البدل.

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا