نمایندگان

 

نماینده انجمن در دانشگاه علوم پزشکی یزد

محمدحسن احرام‌پوش

نماینده انجمن در شرکت آب و فاضلاب کاشان

احمد اصفهانیان

نماینده انجمن در دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز

افشین تکدستان

نماینده انجمن در دانشگاه شیراز و استان فارس

ناصر طالب بیدختی

نماینده انجمن در دانشگاه شهید بهشتی

محمدرضا جلیلی قاضی‌زاده

نماینده انجمن در شرکت آب و فاضلاب استان همدان

هادی جعفری

نماینده انجمن در دانشگاه فردوسی مشهد

علی عباسی

نماینده انجمن در دانشگاه شهید چمران اهواز

علی حقیقی

نماینده انجمن در شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

آسیه سادات ملاباشی

نماینده انجمن در دانشگاه صنعتی اصفهان و استان اصفهان

حمیدرضا صفوی

نماینده انجمن در دانشگاه علوم پزشکی قم

رحیم عالی

نماینده انجمن در شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

کاوه حریری اصلی

نماینده انجمن در دانشگاه کاشان

زهرا جمشیدزاده

نماینده انجمن در دانشگاه اصفهان

شروین جمشیدی

نماینده انجمن در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

محمد مسافری

نماینده انجمن در دانشگاه سیستان و بلوچستان

غلامرضا عزیزیان

نماینده انجمن در دانشگاه محقق اردبیلی

فریبرز معصومی

نماینده آب و فاضلاب منطقه‌ای خراسان جنوبی

 

 

نماینده انجمن در شرکت آب و فاضلاب آذرباریجان غربی

 

 

نماینده انجمن در شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

علی موسی خانی

نماینده انجمن در آبفا سیستان و بلوچستان

حبیب اعلایی

 

نماینده انجمن درآبفا فارس

اردوان نیک نام

 

نماینده انجمن در دانشگاه صنعتی ارومیه

اکبر شیرزاد

 

نماینده انجمن در دانشگاه سمنان

خسرو حسینی

 

نماینده انجمن در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

علی عمارلویی

 

نماینده انجمن در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

عبداله درگاهی 

 

نماینده انجمن در دانشگاه علوم پزشکی گلستان

محمدهادی مهدی نژاد

 

نماینده انجمن در دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 

 

نماینده انجمن در تبریز

وحید تورانی

 

 

 

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا