نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سازمان مربوطه

مجتبی شفیعی

دکتری علوم و مهندسی آب

مرکز پژوهشی آب و محیط زیست شرق

 

علیرضا مقدم

دکتری علوم و مهندسی آب

شرکت مهندسین مشاور و دانش‌بنیان هیدروتک طوس

 

رویا پیروی مینایی

دکتری بهداشت محیط

استادیار مهندسی بهداشت محیط. دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 

سید ابراهیم نزل آبادی

دانشجو دکتری عمران محیط زیست

دانشگاه امیرکبیر تهران

 

حسین توکلی

کارشناسی ارشد عمران

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

 

رضا حاجی آبادی

دکتری مهندسی عمران آب

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

 

 

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا