مراسم تقدیر از انجمن آب و فاضلاب ایران (11 بهمن 1399 - دانشگاه خاتم)

تقدیر از عملکرد انجمن آب و فاضلاب

در مراسمی که روز سه شنبه 11 بهمن ماه 1399 برگزار شد از انجمن آب و فاضلاب ایران توسط شورای انجمن های علمی کشور و کمیسیون انجمن های علمی وزارت عتف، به دلیل شیب رشد جهشی فعالیتهایش تقدیر بعمل آمد. آقای مهندس شاهنگیان مسئول محترم روابط عمومی انجمن این لوح تقدیر را دریافت کردند. این موفقیت را به اعضای محترم هیئت مدیره و اعضای محترم انجمن تبریک می گوییم.

 

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا