جلسه سوم شورای سیاستگزاری همایش 1400

 

جلسه سوم شورای سیاستگزاری همایش 1400

 

سومین جلسه شورای سیاست گذاری اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت روز دوشنبه 1399/12/4 از ساعت 12:30 الی 14:30 با حضور اعضا تشکیل شد.

 

در این جلسه ضمن تعیین خانم مهندس عزیزی بعنوان مسئول دبیرخانه، محل دبیرخانه نیز تعیین و تحویل شد. همچنین نظرات اعضا بر روی طرح اولیه پوستر مطرح شد. در ادامه مقرر شد پس از نهایی شدن پوستر و سربرگ روال ارسال فراخوان و تبلیغات آغاز شود. در پایان در مورد جذب اسپانسر نیز گزارشی ارائه شد.

 


 

 

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا