جلسه بیست و دوم هیئت مدیره اتحادیه انجمن های علوم آب

جلسه بیست و دوم هیئت مدیره اتحادیه انجمن های علوم آب

بیست و دومین جلسه هیئت مدیره اتحادیه انجمن های علوم آب در تاریخ چهارشنبه 6 اسفند ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱8:۳۰ الی 20:۰۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید. در این جلسه در مورد برنامه ریزی و اجرای نشست علمی انتقال آب بین حوضه ای بحث و تصمیم گیری شد تا نشست در دو روز (قبل و بعد از عید) و در 8 محور برگزار شود.

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا