تشکیل کمیته دانشجویی انجمن

 

تشکیل کمیته دانشجویی انجمن

 

به دنبال تعیین مسئولین شاخه دانشجویی انجمن در دانشگاه های تهران، شهیدبهشتی، صنعتی اصفهان، اصفهان، کاشان، سیستان و بلوچستان، محقق اردبیلی و شیراز اولین جلسه کمیته دانشجویی انجمن در روز چهارشنبه 1399/12/20 از طریق اسکایپ برگزار شد. اهم موارد مورد بحث در این جلسه به شرح زیر است:

 

1-     در ابتدا آقای دکتر تابش ضرورت ایجاد شاخه های دانشجویی در دانشگاه ها و تشکیل کمیته دانشجویی انجمن را به اطلاع حضار رساندند.

 

2-     در ادامه هریک از اعضا ضمن معرفی خود، اقدامات انجام شده در دانشگاه خود را از بدو آغاز به کار شاخه دانشجویی بیان کردند.

 

3-     در ادامه ضمن بیان برنامه های شاخه دانشجویی هر دانشگاه در سال 1400 به سه نفر از اعضا ماموریت داده شد تا شرح وظایف و برنامه های کمیته دانشجویی را مشخص و در جلسه بعدی کمیته آن را به تصویب برسانند.

 

 

 

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا