برگزاری جلسه چهل و هفتم هیئت مدیره انجمن

برگزاری جلسه چهل و هفتم هیئت مدیره انجمن

 

چهلم و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران روز چهارشنبه 1399/11/27 از 17 تا 19 به صورت مجازی از طریق اسکایپ برگزار شد. اهم موارد مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

1- گزارش فعالیت انجمن در اسفندماه از سوی دکتر تابش ارائه شد. برگزاری دو وبینار، انتشار خبرنامه 59 انجمن، برگزاری جلسه هیئت مدیره اتحادیه انجمن های علوم آب و برگزاری اولین نشست تخصصی با عنوان تعادل بخشی در 25 اسفند، فعالیت 3 کمیته تخصصی در داوری ایده های برتر و طراحی سوالات المپیاد، برگزاری دومین جلسه واحد بین الملل، تشکیل کمیته دانشجویی و برگزاری اولین جلسه آن در 20 اسفند، کسب معافیت مالی در سال 1397 و اعتراض به مالیات 1396، و وصول بخش عمده مطالبات انجمن در سال 1398 از اهم این اخبار بود.

2-گزارش فعالیت نشریه، انتشار الکترونیک شماره زمستان 99 و آماده سازی مطالب شماره بهار از سوی دکتر صفوی و دکتر تابش در پایان دریافت مبلغ 350 هزار تومان بعنوان هزینه انتشار مقالات در سال 1400 تصویب شد.

3- گزارش تسویه حساب نهایی کنگره با دانشگاه شیراز ارائه شد و مقرر شد دانشگاه شیراز و دبیرخانه موارد باقیمانده را در اسرع وقت نهایی کنند.

4- گزارش پیشرفت کار همایش 1400 شامل برگزاری سومین جلسه شورای سیاستگزاری، چاپ پوستر همایش و پایان نامه برتر، راه اندازی دبیرخانه و آعاز ارسال فرخوان ها توسط دکتر تابش ارائه شد.

5- جمع بندی وبینارهای سال 99 و برنامه وبینارهای سال 1400 مطرح شد. مقرر شد از همه اعضا و کمیته های انجمن درخواست شود موضوعات و افراد پیشنهادی خود برای برگزاری وبینار در سال 1400 را در اسرع وقت معرفی کنند.

6- گزارش برگزاری المپیاد و مسابقه ایده برتر توسط دکتر تابش ارائه و اعضا نظرات خود را ابراز کردند. مقرر شد آقای دکتر صفوی و خانم دکتر نظیف در مورد المپیاد و آقای دکتر جلیلی و خانم دکتر نظیف در مورد مسابقه ایده برتر نظرات را جمع بندی کرده و آیین نامه اجرایی این دو رویداد را تهیه و به جلسه بعد ارائه کنند. در ضمن پیشنهاد شد این دو رویدا در کنار همایش و دیگر برنامه ها در طول سال پخش شوند.

7- گزارش تعیین نمایندگان جدید انجمن در دانشگاه ها و تعیین آقایان دکتر عزیزیان در دانشگاه سیستان و بلوچستان، دکتر مسافری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مهندس اصفهانیان در آبفای کاشان توسط دکتر تابش ارائه شد.

8- گزارش کار آقای دکتر شیرزاد نماینده انجمن در دانشگاه صنعتی ارومیه و برنامه های آتی توسط ایشان به جلسه ارائه شد.

9- گزارش واحد پذیرش از موافقت آقایان دکتر امیر تائبی، دکتر مهدی برقعی، دکتر حسین محمدولی سامانی، دکتر امیرحسین محوی، دکتر غلامرضا نبی بیدهندی، دکتر شاه قاسمی، مهندس ربوبی و دکتر مهردادی به عنوان اعضای افتخاری انجمن توسط دکتر تابش ارائه شد.

10- در رابطه با نامگذاری بخش های انجمن استفاده از واژه های واحد، گروه، کمیته و بخش پیشنهاد شد.

11- در رابطه با تقدیر از اعضایی که به هر نحو در فعالیت های انجمن مشارکت می کنند از جمله اعضای کمیته ها موارد زیر پیشنهاد شد: معاف شدن از پرداخت حق عضویت در طول مدت فعالیت، اهدای لوح تقدیر به همراه هدایای یادگاری، ارائه تخفیف در هزینه شرکت در رویدادهای انجمن.

12- با توجه به نزدیک شدن به انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره، نظرات اعضا در مورد فعالیت انجمن در دوره دوم و نقاط ضعف و قوت آن بیان و مقرر شد تمهیداتی اندیشیده شود تا در دوره بعد نرخ رشد فعالیتهای انجمن پایدار بماند و دچار افت نشود.

13- گزارش واحد پذیرش از وضعیت اعضای انجمن به شرح زیر ارائه شد:

تعداد اعضای حقیقی: 559 نفر : 166 نفر وابسته و  393 نفر پیوسته 

تعداد اعضای حقوقی 89: 40 شرکت بزرگ، 39 شرکت متوسط و  10 شرکت کوچک

تعداد حق عضویت دریافتی از شرکت ها در سال 1399: 11 

تعداد حق عضویت دریافتی افراد حقیقی: سال 1397: 47 نفر، سال 1398: 61 نفر، سال 1399: 86 نفر و سال 1400: 46 نفر

کل حق عضویت دریافت شده در سال 1399 از اعضای حقیقی : 6 میلیون و 40 هزار تومان و از اعضای حقوقی: 7 میلیون و 900 هزار تومان

 

 

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا