برگزاری جلسه هفدهم کمیته تلفات آب انجمن

برگزاری جلسه هفدهم کمیته تلفات آب انجمن

هفدهمین جلسه کمیته تخصصی تلفات آب انجمن در روز دوشنبه 1400/1/23 از ساعت 15:30 الی17:3۰ بصورت مجازی برگزار شد.

در این جلسه ابتدا پیشنهادات اعضا نسبت به برنامه ها و محورهای سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت که در پاییز 1400 در دانشگاه تهران برگزار می شود بحث و تبادل نظر شد. در این رابطه مقرر شد اعضا در توزیع خبر و پوستر همایش اقدام کنند. همچنین مقرر شد در رابطه با کلینیک صنعت تبلیغات بیشتری صورت گیرد و به جز زمان همایش در بقیه ایام سال هم برگزار شود. در ادامه مسابقه ایده برتر سال 1399 بررسی شد و مقرر شد تبلیغات بیشتری برای دوره های بعد انجام شود. برای سال 1400 نیز موضوع تلفات ظاهری برای مسابقه ایده برتر انتخاب شد. در ضمن پیشنهاد اعطای جایزه به ایده هایی که بصورت عملی پیاده شده است نیزمورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد در جلسه بعد موضوع این دو مسابقه نهایی شود.

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا