دبیر تخصصی و داوران برگزیده نشریه علمی علوم و مهندسی آب و فاضلاب در سال 1400

دبیر تخصصی برگزیده

دکتر محمد حسین صراف‌زاده

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، پردیس

دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

داوران برگزیده

دکتر سید حسین سجادی‌فر

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد

شهریار

دکتر عبدالکاظم نیسی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دکتر ستار صالحی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا